TUS Makkabi Hamburg e. V.

Adresse:

Grindelhof 30
20146 Hamburg
Tel.: 017660882625
Fax: 040/4108430
E-Mail: s_mikhaylov@yahoo.de

Kontakt:
Herr Semyon Mikhaylov 

Sportarten

bbbxfitschschwvb